Obvion

In de hypotheeksector is het klassieke klantbedieningsmodel aan veranderingen onderhevig, zo bewijst onder andere de case van Obvion. Klanten worden primair bediend via het intermediair, maar tegelijkertijd zoeken klanten steeds vaker rechtstreeks contact met de aanbieder. Dit levert de geldverstrekker niet alleen nieuwe kansen op, maar ook een paar stevige uitdagingen. Hoe voldoe je aan snel groeiende klantverwachtingen, zeker als je traditioneel niet bent ingesteld op de B2C-relaties? En hoe bied je je klant samen met je belangrijkste partner – de adviseur - een betere crosschannel-ervaring?

Obvion

Obvion heeft een lange termijn visie en strategie ontwikkeld om vanuit de duurzame driehoek tussen klant, adviseur en Obvion in te spelen op de sterk veranderende klantwensen. Yellowtail heeft Obvion geadviseerd hoe deze strategie de komende jaren stapsgewijs praktisch ingericht kan worden en hoe de architectuur daarop ingericht kan worden.

Klantwensen centraal, adviseur cruciaal

Paul Stokbroeks (Sr. Marketeer Obvion): “We merken dat klantwensen sterk veranderen. Klanten worden zelfredzamer en willen meer regie. Ook groeit het kostenbewustzijn en oriënteert men zich beter. Zowel in het aanvraagtraject voor nieuwe hypotheken als tijdens het beheer. Daarbij stellen we de klant centraal en positioneren we de adviseur als cruciaal voor bepaalde activiteiten.”

Paul Stokbroeks (Sr. Marketeer Obvion): “We merken dat klantwensen sterk veranderen. Klanten worden zelfredzamer en willen meer regie."

Flexibele front-end om onderscheidend te blijven

Pascal Snijckers (Enterprise Architect Obvion): “Het brengt de nodige uitdagingen met zich mee om de functionele processen en systemen aan te passen op deze veranderende klantwensen. In de front-end willen we flexibel blijven om onderscheidend te blijven, terwijl we in de back-end zoveel mogelijk gebruik willen blijven maken van generieke functionaliteit zoals onder andere door externe partijen, zoals Stater, ter beschikking wordt gesteld.”

Roadmap omnichannel klantbediening

Gert Vasse (Director Yellowtail): “Met een kernteam van zowel specialisten van Obvion als Yellowtail hebben we de businesswensen vertaald naar een concrete architectuur in de driehoek klant – adviseur – Obvion. Vervolgens hebben we deze roadmap ingevuld met de activiteiten om de enterprise architectuur in de juiste volgorde te ontwikkelen om de bedieningsconcepten systeemtechnisch te faciliteren.”

  • "We hebben Yellowtail leren kennen als deskundig, enthousiast en gedreven. Samen hebben we een prachtige online tool gebouwd, waarbij onze klanten de voorbereiding op advies en het afsluiten van een hypotheek eenvoudig digitaal kunnen doen."

    Hans de Wolff | Directeur Particulieren bij Triodos
  • "Het adviesrapport is nu dynamisch opgebouwd. Dat stelt zeker dat onze adviseurs een compliant en een zo klantgericht mogelijk advies geven."

    Harry Schoon | Achmea
  • "Yellowtail heeft Independer uitstekend ondersteund bij de beantwoording van het technologie-vraagstuk en met specifieke expertise op gebied van online klantbediening in de hypotheekmarkt."

    Roel ter Brugge | Manager Projecten, IT en Innovatie | Independer