Mylife: innovatie in pensioenen en vermogen

Mylife: innovatie in pensioenen en vermogen

Veel consumenten vinden pensioen maar onaantrekkelijk en ingewikkeld en schuiven het pensioenvraagstuk voor zicht uit. Dit komt volgens ons omdat het schort aan de manier waarop consumenten geïnformeerd worden en het gebrek aan de juiste middelen waarmee zij inzicht kunnen krijgen in hun situatie, nu én straks. Daarom ontwikkelen wij integrale pensioen- en vermogen oplossingen waarmee pensioenuitvoerders, banken en verzekeraars succesvol de dialoog met de consument aan kunnen gaan en waarbij de consument zelf aan het roer staat.

Mylife: innovatie in pensioenen en vermogen

Huidige oplossingen slagen er niet in om:

 • Eenvoud en begrijpelijke informatie te bieden;
 • Weinig inspanning te vragen van de consument;
 • Integraal financieel inzicht te bieden: inzicht is vaak per persoon en niet gebaseerd op de gezinssituatie;
 • Eigen woning en betaalbaarheid mee te nemen;
 • Producten uit pijler 3 & 4 mee te nemen;
 • Antwoord op de vraag te geven “Wat heb ik straks nodig”;
 • Consumenten te triggeren om over te gaan tot actie.

Integrale pensioen- en vermogen oplossingen

Om de tekortkomingen te ondervangen ontwikkelt Yellowtail integrale pensioen- en vermogen oplossingen. Deze oplossingen stellen pensioenuitvoerders, banken en verzekeraars in staat om succesvol de dialoog met de consument aan te gaan, waarbij de klant zelf aan het roer staat. In onze oplossingen is de complexiteit van pensioenvraagstukken gereduceerd tot een eenvoudig stappenplan om te komen tot overzicht, inzicht en handelingsperspectief.

Eenvoud, duidelijkheid en minimale inspanning staan centraal

Yellowtail combineert domeinkennis, integratie expertise, user centric design en het gebruik van de beste (eigen en van derden) standaardoplossingen. Binnen de oplossing staan eenvoud, duidelijkheid en minimale inspanning staan centraal. Dit bereiken we door:

 • Versimpeling door data-ontsluiting uit externe bronnen;
 • Minimale informatie uitvraag aan de consument door automatisch inlezen van gevalideerde & correcte data van alle eigenschappen & productcategorieën (huishouden, inkomen, pensioen, hypotheek, onderpand, pijler 3 & pijler 4 producten) van een consument;
 • Een zeer exact, werkelijk en modelmatig beeld van uitgaven;
 • Binnen enkele klikken een duidelijke en simpele weergave van de financiële situatie te geven;
 • De mogelijkheid tot doorrekenen van verschillende oplossingsrichtingen, variërend van meer werken, minder uitgeven tot aflossen, sparen, beleggen etc;
 • Een krachtige businessrule & rekenengine: eenvoud aan de voorkant als gevolg van intelligentie aan de achterkant.

Mylife: zelf online aan de slag te gaan

Mylife is een nieuw concept waarbij complexiteit van pensioenvraagstukken wordt gereduceerd tot een eenvoudig stappenplan om te komen tot overzicht, inzicht en handelingsperspectief.

Binnen de oplossing staan eenvoud, duidelijkheid en low effort centraal. Door middel van onze data-aggregatie oplossing Ockto kan de deelnemer, voor zichzelf en zijn of haar partner, op een eenvoudige en veilige manier data verzamelen vanuit onder meer Mijn Overheid, het UWV en het Pensioenregister. Deze data wordt verrijkt met modelmatige en exacte uitgaven zodat de consument heel simpel inzicht krijgt in wat hij nu én straks netto te besteden heeft. Binnen enkele klikken heeft de consument vervolgens inzicht in een eventuele terugval in netto besteedbaar inkomen in de pensioensituatie. Dit inzicht kan de consument omzetten naar persoonlijke doelen en acties. Denk bijvoorbeeld aan het zetten van pensioendoelen, het kiezen van de juiste spaar- of beleggingsmix, het actief monitoren van het rendement en de haalbaarheid, of juist inzicht krijgen in het effect van het extra aflossen op de hypotheek.

Onze oplossing levert u de volgende voordelen op:

 • Ons overzicht is uw nieuwe innovatieve UPO: integraal, volledig en juist;
 • Op een verfrissende en eenvoudige wijze de dialoog met uw klant aangaan over het ogenschijnlijk complexe pensioenvraagstuk;
 • Krachtige manier om commerciële proposities (bijvoorbeeld sparen, beleggen, lijfrentes) tot een succes te brengen;
 • Integratie in uw architectuur.

De consument betere (pensioen)keuzes laten maken?

Neemt u dan contact op met Robin Bouman, via rbouman@yellowtail.nl